Radar

Organisering & strategi

Metode & prosess

Kompetanse

Verktøy

Oppsummering

Trend 2021

Hva skjer i 2021?

Grunnet hjemmekontorsituasjonen opplever vi at det er mer innovasjon rundt samhandling enn direkte på tekniske løsninger og testfaglige områder.
Kunnskap om og test av universell utforming, både manuelt og automatisert, blir viktigere som følge av innføring av lovpålagte krav fra EU.
Økt bevissthet rundt sikkerhet og personvern fører til behov for mer testkompetanse på områdene.
Kompetanseutvikling - testere må kunne mer enn det testfaglige.

>> 2020

>> 2019

>> 2018