Radar

Organisering & strategi

Metode & prosess

Kompetanse

Verktøy

Oppsummering

Trend 2019

Nå har vi tre års erfaring med TestRadar og forsøker ut fra det datagrunnlaget å forutsi trender for 2019.

  • Flere tar i bruk automatisering
  • Det er behov for mer teknisk kompetanse og etterspørselen etter testutviklere øker
  • Fortsatt hyppige og kontinuerlige leveranser
  • Mer bruk av risikobasert testing
  • Utfasing av store og dyre verktøy til fordel for enklere, mer spissede verktøy
  • GDPR legger føringer for testdata
  • Det snakkes mye om AI (kunstig intelligens) og enkelte prøver det ut også innenfor test

>> 2018